Vilkår og betingelser

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Generelle oplysninger

2. Introduktion

3. Om systemet

4. Sådan fungerer det

5. Vilkår og betingelser for arbejdstagere

5.1 Sygdom og udeblivelse fra et job

5.2 Sygedagpenge

5.3 Jobs i udlandet

5.4 Overenskomster og lønninger

5.5 Ferie

5.6 Lønudbetaling

5.7 Ratings

6. Vilkår og betingelser for arbejdsgivere

6.1 Generelle betingelser

6.2 Hvis en aftale aflyses eller ændres

6.3 Betalingsbetingelser

6.4 Try n’ hire

6.5 Sygdom

6.6 Øvrige forpligtelser

7. Ansvar

8. Fortrolighed og databeskyttelse

9. Immaterielle rettigheder

10. Øvrige

___________________________________________________________________________________________________________________


1. Generelle oplysninger

Firmanavn: Temply ApS

CVR: 38346598

Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København

E-mail: support@temply.com

Telefon: +45 70 25 87 41

Hjemmeside: www.temply.com


2. Introduktion

Nedenstående handelsbetingelser og vilkår omfatter alle arbejdsgivere og arbejdstagere, herefter også kaldet brugere, og deres relation til Temply ApS, herefter også kaldet applikationen. Når du som bruger opretter en profil på Temply, accepteres følgende vilkår og handelsbetingelser.


Alle brugeres benyttelse af applikationen, betragtes automatisk som en accept af nærværende betingelser tillige med persondatapolitikken (som kan findes i bunden af hjemmesiden) samt øvrige retningslinjer som fremgår af applikationen. Temply forbeholder sig retten til, når som helst at kunne foretage ændringer på hjemmesiden, i appen og i disse handelsbetingelser. Enhver ændring træder i kraft i dét ændringerne implementeres. Som bruger af applikationen, accepterer du eventuelle ændringer, når applikationen benyttes.


Det er et krav, at alle brugere er fyldt 18 år, og dette krav bekræftes automatisk, ved benyttelse af applikationen. Accepteres disse handelsbetingelser og vilkår ikke af en bruger, skal brugeren undlade at oprette en profil.


Både arbejdstagere og arbejdsgivere er forpligtede til at overholde regler, gældende overenskomster og interne aftaler der er aktuelle i forbindelse med enhver ansættelse.


Applikationen skal ikke betragtes som nogen part i en ansættelse, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for at opfylde nogle forpligtelser i det henseende.


3. Om systemet

Temply er en on demand arbejdsmarkeds-platform, som hjælper arbejdsgivere med at få hurtig adgang til kvalificerede medarbejdere, som de selv kan vælge imellem. Derved hjælpes også arbejdstagere med at få jobs, som passer til deres kompetencer og ønsker.


Applikationen håndterer automatisk alt administrativt - såsom kontrakter, timeregistrering, lønudbetaling mm. Derudover tilbyder applikationen også et supportteam, som er klar til at træde til, om nødvendigt, alle hverdage i tidsintervallet: 06:00-17:00.


Applikationens vision er, at sikre et transparent og gennemsigtigt arbejdsmarked, så både arbejdsgiver og arbejdstager ved, hvad de får.


4. Sådan fungerer det

Når behovet opstår, kan arbejdsgivere selv lægge jobopslag op på applikationen, hvor der indtastes en timeløn, placering og en kort beskrivelse af selve jobbet og eventuelle krav.


Som arbejdstager angives blot den eller de professioner, som arbejdstageren ønsker at arbejde med. Herefter tilføjes det, i hvilken omkringliggende radius arbejdet skal finde sted, samt evt. en minimumsløn mm. Applikationen vil herefter automatisk kunne give arbejdstageren besked, når der kommer et jobopslag som matcher disse præferencer.


Ud over de praktiske oplysninger, kan arbejdstageren også angive yderligere personlige oplysninger der inkluderer en profilbeskrivelse, et profilbillede og tidligere erfaringer mm. Dette udgør nemlig grundlaget for, hvem mange brugervirksomheder beslutter sig for at ansætte.


Med andre ord, er Temply en kvalificeret jobagent og job-facilitator - som samtidig varetager alt det administrative, og sikrer at den rette løn udbetales til tiden.


5. Vilkår og betingelser for arbejdstagere

Disse vilkår og betingelser indgås mellem arbejdstagere og Temply ApS.


Når en arbejdstager godkendes til et job af brugervirksomheden, er arbejdstageren kun ansat via applikationen inden for den periode, som jobbet varer.


For at være i stand til at udføre arbejde gennem Temply, skal arbejdstageren foruden et skattekort have et sygesikringskort, et CPR-nummer, kørekort eller pas og en arbejdstilladelse, hvis arbejdstageren kommer fra et ikke EU-land.


Dette fungerer ikke som en tilknytningsaftale. Ønsker du en tilknytningsaftale, kan du sende en e-mail til: support@temply.com med emnefeltet: "anmodning om tilknytningsaftale".

Arbejdstagere skal anses som værende ansat som timelønnede vikarer hos Temply og skal derfor ikke betragtes som fuldtidsansatte.


5.1 Sygdom og udeblivelse fra et job

Hvis du som arbejdstager har påtaget dig et job, og sidenhen er blevet syg, skal dette meldes via applikationen hurtigst muligt, så det er muligt for brugervirksomheden at finde en anden løsning. Du kan aflyse dit job fra din profil, indtil 24 timer før jobbets starttidspunkt.


Sker det, at sygdom opstår få timer inden jobbets start, er det vigtigt at applikationen kontaktes telefonisk hurtigst muligt.


Gøres ingen af delene, og møder arbejdstager ikke op på sit job, forbeholder applikationen sig retten til frit at kunne bortvise arbejdstageren fra platformen. Som hovedregel deaktiveres arbejdstageren fra platformen i tre måneder, og kan herefter bede om lov til at få profilen aktiveret igen.


5.2 Sygedagpenge

Temply overholder selvfølgelig generelle love om sygedagpenge.


Hvis en arbejdstager melder sig syg under et job, er det reglerne hos brugervirksomhedens overenskomst der gælder, når det vurderes om arbejdstager har optjent sygedagpenge. Derfor kan reglerne variere.


Hvis ikke brugervirksomheden selv har en overenskomst, gælder reglerne hos den overenskomst, som Temply følger. Temply er medlem af Dansk Industri, og følger derfor gældende regler og krav herunder. Ifølge Dansk Industri er hovedreglen:

For at få sygedagpenge, er det en betingelse, at arbejdstageren har været ansat i 8 uger og har arbejdet 74 timer i den periode. Herefter er det muligt at få sygedagpenge i op til 30 dage i tilfælde af, at arbejdstageren allerede er taget vagter i løbet de 30 dage.


Hvis arbejdstageren ikke opfylder disse betingelser, eller hvis vedkommende er syg i mere end 30 dage, kan arbejdstageren have ret til sygedagpenge udbetalt af kommunen. Dette ligger dog udenfor Temply’s ansvarsområde at undersøge.


5.3 jobs i udlandet

Temply kan jf. lov, kan blive pålagt udgifter til social sikring i udlandet, såfremt arbejdstager påtager sig andre jobs i udlandet. Derfor må arbejdstager ikke påtage sige jobs i udlandet, mens der arbejdes via applikationen. Nærværende aftale ophører automatisk, såfremt arbejdstager tager jobs i udlandet. Arbejdstager er forpligtet til at erstatte evt. udgifter applikationen måtte få, såfremt situationen alligevel skulle opstå.


5.4 Overenskomster og lønninger

Temply følger altid gældende overenskomster, og er medlem af relevante arbejdsgiverorganisationer for at sikre dette.

Som arbejdstager vil du derfor være omfattet af den overenskomst det pågældende job ligger ind under. Såfremt brugervirksomheden ikke har nogen overenskomst, vil du gennem Temply være omfattet af Dansk Industris gældende overenskomst.

Mht. pension, arbejdstider, rettigheder ved sygdom, opsigelse mm, henvises der derfor til den gældende overenskomst.


I tilfælde af at arbejdsgiveren ikke er omfattet overenskomst følges den gældende overenskomst for det pågældende område i forhold til det på udførte arbejde: 

 • For vikararbejde inden for bygge- og anlægsområdet er den gældende overenskomst Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

 • For vikararbejde inden for lager-, transport- og serviceområdet er den gældende overenskomst Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F. Dette gælder dog ikke, hvis vikararbejdet i faglig henseende falder ind under en overenskomst, der er indgået mellem 3F og én af DIO II’s medlemsforeninger.

 • For vikararbejde inden for det grønne område er den gældende overenskomst Overenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F.

 • For vikararbejde inden for industriområdet er den gældende overenskomst Industriens overenskomst mellem DIO I og CO-industri.

 • For vikararbejde inden for godstransportområdet er den gældende overenskomst Transportoverenskomsten mellem DIO I (ATL) og 3F.

 • For vikararbejde inden for serviceområdet er den gældende overenskomst Serviceoverenskomsten mellem DIO II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. 


5.5 Ferie

Som arbejdstager optjener du ferie med feriegodtgørelse. Det vil sige, at der udbetales feriepenge til feriekonto.


5.6 Lønudbetaling

Lønudbetaling sker automatisk via applikationen, hvor der betales løn for godkendte timer. Arbejdstageren skal selv ind og skrive sine timer ind i applikationen, hvorefter arbejdsgiveren kan vælge at godkende eller afvise timerne. Lønnen for den pågældende måned, udbetales den sidste hverdag i måneden til arbejdstagerens angivne bankkonto i applikationen.

Lønperioden går fra d. 20. til 19. i en given måned. Det vil sige, at hvis arbejdstager f.eks. har et job d. 21. september, vil lønnen for dette job blive udbetalt sidste hverdag i oktober.


5.7 Ratings

Platformen indeholder brugergenereret indhold, i form af ratings af både arbejdstagere og virksomheder. Disse er udelukkende udtryk for individuelle arbejdstagere eller arbejdsgiveres vurderinger af hinanden, og de verificeres eller godkendes ikke af Temply.

Dette fungerer altså som hovedregel altid uafhængigt at Temply’s indflydelse. Dog, hvis det antages at en dårlig rating er ubegrundet, kan applikationen til enhver tid kontaktes for at undersøge hvorvidt ratingen er velbegrundet. Applikationen forbeholder sig retten til at kunne ændre/fjerne en rating. Dette vil dog kun finde sted i yderst særlige tilfælde.


6. Vilkår og betingelser for arbejdsgivere

Disse vilkår og betingelser indgås mellem arbejdsgivere og Temply ApS.


6.1 Generelle forpligtelser

Ethvert jobopslag på Temply’s platform, skal udføres i Danmark. Virksomheden skal også have adresse i Danmark og skal have dansk CVR-nr.


Arbejdsgivere må sikre, at arbejdstagere har samme økonomiske vilkår, som de fastansatte i virksomheden (uden anciennitet), der udfører tilsvarende opgaver. Dette inkluderer løn, pension og feriepenge samt øvrige fordele, de fastansatte måtte have. Enhver form for økonomisk tillæg, som de fastansatte modtager, skal også gælde arbejdstageren, så arbejdstageren ikke modtager mindre i løn end de fastansatte. Dette krav er lovmæssigt forpligtet jf. Ligebehandlingsprincippet. I tilfælde af uoverensstemmelse heraf, er Temply berettiget til at fakturere kunden for den eventuelle forskel.


Arbejdsgivere har det fulde ansvar for at kunne fremvise vigtige dokumenter for at kunne påvise, at alle dansk lovgivnings generelle regler følges. Disse love indebærer blandt andet arbejdsmiljøloven, ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Dokumentationen der produceres af arbejdsgiveren, må ikke på nogen måde afvige fra applikationens vilkår og betingelser. Hvis arbejdsgiveren foretager sig noget ulovligt, vil applikationen ikke under nogen omstændigheder påtage sig noget ansvar.


Arbejdsgiveren besidder det fulde ansvar for at informere arbejdstagere om de nødvendige instrukser til jobbet, at føre tilsyn med arbejdstager, samt sørge for at interne regler er bekendte.


Arbejdsgivere skal sikre, at arbejdstagere er dækket forsikringsmæssigt. Ifølge arbejdsskadeloven, vurderes det, at den sikringspligtige arbejdsgiver for den tilskadekomne, er den arbejdsgiver, i hvis virksomhed eller tjeneste, arbejdsskaden er sket. Den sikringspligtige arbejdsgiver er altså den, hvis virksomhed instruerer og bestemmer, hvad arbejdstager skal lave på et givent tidspunkt/job. Derfor skal arbejdstagere være tilstrækkeligt dækket, både i tilfælde af en arbejdsskade, eller hvis arbejdstagere ødelægger en værdigenstand på arbejdspladsen. På samme måde, som hvis det sker for en fastansat.


Temply følger altid gældende overenskomst. I tilfælde af at arbejdsgiveren ikke er omfattet af nogen overenskomst, følges den gældende overenskomst for det pågældende område i forhold til det udførte arbejde:

• For vikararbejde inden for bygge- og anlægsområdet er den gældende overenskomst Bygge- og anlægsoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

• For vikararbejde inden for lager-, transport- og serviceområdet er den gældende overenskomst Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F. Dette gælder dog ikke, hvis vikararbejdet i faglig henseende falder ind under en overenskomst, der er indgået mellem 3F og én af DIO II’s medlemsforeninger.

• For vikararbejde inden for det grønne område er den gældende overenskomst Overenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og 3F.

• For vikararbejde inden for industriområdet er den gældende overenskomst Industriens overenskomst mellem DIO I og CO-industri.

• For vikararbejde inden for godstransportområdet er den gældende overenskomst Transportoverenskomsten mellem DIO I (ATL) og 3F.

• For vikararbejde inden for serviceområdet er den gældende overenskomst Serviceoverenskomsten mellem DIO II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet.

 

6.2 Hvis en aftale aflyses eller ændres

Arbejdsgivere har ret til frit at slette et jobopslag på platformen indtil 24 timer før jobbets starttidspunkt. Hvis det sker efter de 24 timer, men før 2 timer inden jobbets starttidspunkt, skal Temply straks kontaktes. Hvis et job aflyses 2 timer eller kortere tid inden jobbets starttidspunkt, skal arbejdstageren have udbetalt løn for halvdelen af den oprindelige timesats, dog minimum 4 timer. 

Skulle det derfor ske, at det ikke er muligt at få fat på arbejdstageren inden jobbets starttidspunkt, og hvis arbejdstageren møder op alligevel, skal vedkommende have udbetalt halv dags løn. Er jobbets længde på  4 timer eller mindre skal arbejdstageren aflønnes for disse 4 timer. 


Hvis arbejdstageren derimod aflyser eller ikke dukker op til et job, skal arbejdstageren selvfølgelig ikke lønnes. Temply skal i det tilfælde kontaktes, og vil forsøge hurtigst muligt at finde en ny kandidat til jobbet om nødvendigt. Sker det, at vikaren ikke dukker op, helt uden at informere hverken Temply eller virksomheden, deaktiveres vikaren fra platformen i tre måneder.


Arbejdsgivere har ret til at forkorte eller opsige enhver ansættelse. Hvis det gøres, skal både Temply og arbejdstageren underrettes skriftligt herom.


Hvis ansættelsesforholdene ændres for en arbejdstager, således at placeringen eller arbejdsopgaverne ændrer sig, har arbejdsgiveren pligt til at give arbejdstageren og Temply en skriftlig underrettelse herom. Hvis dette ikke er tilfældet, er arbejdsgiveren forpligtet til at betale ethvert tab af udgifter, som både arbejdstageren og Temply måtte få.


6.3 Betalingsbetingelser

Det er gratis at have en profil på Temply for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdsgivere betaler kun, når de bruger vikarer. Temply kræver hverken binding eller kontrakt.

Prisen for at hyre en vikar hos Temply består af 3 elementer:


(1) Løn til vikaren: Arbejdsgivere vælger selv denne i henhold til virksomhedens egen overenskomst. Har virksomheden ikke egen overenskomst, følges Temply’s, hvor minimunslønnen er 124,65 kr./timen. (Minimumslønnen kan ændres med tiden i henhold til overenskomsten).

(2) Sociale omkostninger: afhængigt af overenskomsten, kan dette indebære: pension, feriepenge, ATP, sygeløn, fritvalgskonto, bidrag til obligatoriske foreningsfonde mv. Denne procentsats afhænger af jobbets titel samt gældende overenskomst.

(3) Administrationsgebyr/Temply fee. Dette gebyr går til Temply ApS, som står for al administrativt arbejde, og som altid er klar på sidelinjen for både arbejdsgivere og arbejdstagere.


Betaling foregår via faktura med betalingsbetingelserne: netto + 14 dage, hvis ikke andet aftales indbyrdes. Betalingen verificeres af både arbejdsgiveren og arbejdstageren selv, i det de registrerede arbejdstimer efter et udført job skal godkendes af begge parter, før korrekt faktura kan laves og tilsendes. Alle priserne er eksklusiv moms, som kan ses på den tilsendte faktura.


I tilfælde af forsinket betaling, kan Temply opkræve renter samt et kompensationsgebyr fra virksomheden. Temply vil dog først give virksomheden en rykker på den forsinkede fakturabetaling. Undlader virksomheden stadigvæk at betale, gælder følgende:


1. Virksomheden er forpligtet til at betale renter fra forfaldsdagen. Renten beregnes ud fra den aktuelle rente fra Nationalbanken, med tillæg på 8% jf. Pkt. Rentelovens § 5, stk. 1.

2. Virksomheder kan også pålægges et fast kompensationsgebyr på DKK 310 i overensstemmelse med bestemmelserne i Rentelovens § 9a, stk. 3.


6.4 Try n’ hire

Fastansættelse af en vikar som er tilknyttet temply kan frittages og dermed fastansættes på én af nedenstående 2 måder:


1. Efter en vikar har udført 320 arbejdstimer kan kandidaten frit fastansættes og dermed frittages fra temply. Dette skal dig stadig ske efter aftale med temply og udfyldt frittagelsesattest. Her opkræves dog stadig et gebyr for frittagelsesattest på 1500 kr. ex moms.

2. Hvis arbejdsgiveren ønsker at fastansætte en vikar, inden vikaren har udført 320 arbejdstimer for arbejdsgiveren, tager Temply et rekrutteringsgebyr på 12.750 DKK ex moms, men inkl. gebyr for frittagelsesattest.


Afvigelser herfra, skal aftales individuelt mellem Temply og arbejdsgiver.

 

6.5 Sygdom

Hvis en arbejdstager bliver syg, skal vedkommende straks kontakte Temply, så der kan findes en ny kandidat til jobbet hurtigst muligt. Hvis det sker, at en arbejdstager melder sig syg under jobbet, er det vigtigt at arbejdstageren straks hjemsendes af virksomheden, og at arbejdsgiveren efterfølgende kontakter Temply telefonisk eller på mail og informerer herom.


Temply overholder selvfølgelig generelle love om sygedagpenge.


Arbejdstagere der er ansat hos et vikarbureau har ikke adgang til løn under sygdom, med mindre dette er optjent i henhold til en overenskomst, eller det følger ligebehandlingsprincippet.


Hvis virksomheden ikke selv følger en overenskomst, og det dermed er Temply’s overenskomst der er gældende, vil den sygemeldte arbejdstager i nogle tilfælde kunne modtage sygedagpenge fra de bortfaldne timer. Dette er kun tilfældet, hvis hvis arbejdstageren har arbejdet for den pågældende virksomhed i 74 timer over en periode på 8 uger. Sygedagpengene vil være gældende i op til de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygefravær, hvis vikaren allerede har skemalagte vagter i løbet af disse 30 første kalenderdage.


Opfylder medarbejderen ikke disse beskæftigelseskrav, kan det være muligt at få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, hvis kravene der opfyldes. Dette er dog ikke noget Temply har ansvaret for at undersøge eller hjælpe med.


6.6 Øvrige forpligtelser

Arbejdsgivere står til ansvar for at have indtastet korrekte oplysninger der skal være korrekte og opdaterede på virksomhedsprofilen.


Når en virksomhed har oprettet en profil på platformen, har Temply ret til at benytte virksomhedens logo og navn som en del af Temply’s markedsføring.


Temply kan uden varsel til enhver tid slette en virksomheds eller vikars profil på platformen.


Virksomheden må kun ansætte folk der er over 18 år. Dette er i henhold til Temply’s overenskomst.


Ved at indtaste et telefonnummer når du opretter en profil, giver du samtykke til at Temply må benytte dit telefonnummer til at ringe dig op eller sende dig beskeder, både i forhold til jobs og med henblik på at forbedre applikationen. Temply vil ikke kræve nogle gebyrer for opkald eller beskeder, men standard takst eller afgifter fra dit mobilselskab kan gælde.


7. Ansvar

Brugen af platformen er på eget ansvar. Temply står ikke til ansvar for arbejdstagernes kompetencer, nøjagtigheden af platformen, eller for websteder og links til tredjeparter, som applikationen henviser til fra platformen. Henvisning til førnævnte er ikke udtryk for, at Temply siger god for eller anbefaler disse. Disse links er blot en ekstra service og kontrolleres ikke af Temply.


Som bruger, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af alle passwords og kontonumre, som du eller Temply har adgang til, som følge af brug af platformen. Skulle du have en mistanke om, at en uautoriseret part kan bruge din adgangskode eller konto, eller du har mistanke om noget andet brud på sikkerheden, skal du kontakte Temply med det samme.


Temply er ikke ansvarlig for brugeres adfærd online eller offline. Temply garanterer ikke, at platformen er fri for virus, orme, trojanske heste eller andre skadelige faktorer.


Temply fungerer udelukkende som facilitator for at arbejdsgivere kan finde arbejdstagere og omvendt. Derfor fraskriver Temply sig al økonomisk ansvar, hvis det skulle ske, at en vikar ikke dukker op.


Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser fortsat være gældende i videst muligt omfang.


8. Fortrolighed og databeskyttelse

Som dataansvarlig virksomhed, værner vi meget om de personoplysninger, som håndteres, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen. Ved behov for yderligere information, henvises der til vores persondatapolitik på hjemmesiden. Temply’s support er også til rådighed for yderligere spørgsmål eller kommentarer vedrørende databeskyttelse.


9. Immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt anført, må alle brugere påregne, at de informationer der er tilgængeliggjorte på Temply’s hjemmeside og app, nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, på Temply’s app og hjemmeside, tilhører Temply. Tekst, varemærker og logoer, der vises, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Temply.


10. Øvrige

Såfremt du som arbejdstager eller arbejdsgiver har gode ideer eller feedback til applikationen, er du meget velkommen til at sende disse til support@temply.com, så den optimale udvikling af systemet sikres.


Hvis du ønsker at klage, kan du sende en mail direkte til support@temply.com, så vi kan behandle din klage. Du har også mulighed for at klage til Center for Klageløsning og forbrugerklagenævnet:


Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

+45 72405600

Link:https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/kontakt/


God arbejdslyst - og velkommen til fremtidens arbejdsmarkedsplatform.

Disse handelsbetingelser er senest ændret d. 7. april-2021