Privatlivspolitik for behandling af personoplysninger og samtykkeerklæring

1. Formål

1.1 Applikationen modtager og behandler en række personoplysninger om dig. Det gør, at Applikationen er dataansvarlige for de personoplysninger der modtages fra dig.

Applikationen har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Applikationen behandler dine persondata.

2. Kontaktoplysninger

2.1 Ved spørgsmål, kan Applikationen kontaktes via support@temply.com

3. Dataansvarlig

3.1. Temply ApS. CVR: 38346598.

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Applikationen behandler persondata om den enkelte i forbindelse med udbetaling af løn, mm. Persondataen der behandles omfatter følgende: navn, telefonnummer, adresse, mailadresse, fødselsdato, kontooplysninger, profilbillede, ratings, straffeattest, samt hertil relaterede oplysninger.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, som det er nødvendigt at behandle for at opfylde ansættelseskontrakten over for dig.

I forbindelse med udbetaling af løn i det løbende ansættelsesforhold behandler vi oplysninger om dig, herunder dit CPR-nr., når vi videregiver oplysninger til SKAT til brug for skatteindeholdelse. Vi behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11 og databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), da denne behandling er nødvendig for at overholde vores forpligtelser efter skattelovgivningen.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Applikationen f.eks. oplysninger den registrerede selv deler via Applikationen.

5. Samtykke og indhentning af persondata

Ved sign-up i Applikationen giver du samtykke til, at Applikationen kan og må indhente og behandle min straffeattest. Formålet er, at virksomheden kan vurdere, om straffeattesten er forenelig med kravene til de jobs du må søge og få.

Ved sign-up, giver du samtykke til, at Applikationen må vise min profil og profilbillede på Applikationens hjemmeside, samt i anden markedsføring. Formålet er, at Brugervirksomheder kan sætte ansigt på medarbejdere, og se deres profil, samt markedsføre Applikationen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, uden at det får ansættelsesretlige konsekvenser. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til support@temply.com

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Applikationen. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med dit ansættelsesforhold videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

· Offentligt myndigheder, herunder kommuner og SKAT, i forbindelse med udbetaling af løn, refusion af sygedagpenge mv.

· Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med arbejdsrelaterede skader

· Pensionsselskab og sundhedsforsikringsselskab

· Brugervirksomheder, hvor du arbejder

· Tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

7.4 Såfremt Applikationen, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Applikationen overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2 Hvis Applikationen placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Applikationen placerer cookies på dit udstyr, beder Applikationen om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Applikationen anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, skal du kontakte Applikationen, der herefter undersøger, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.

10.2 Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen. Du kan til enhver tid få adgang til dine se og rette dine oplysninger, ved at gå ind på din profil på Applikationen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, vil Applikationen give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Applikationen. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Applikationen behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Applikationen og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Applikationen have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller begrænse anvendelsen heraf, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data.

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Applikationens videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Applikationen, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Applikationens behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 1. august 2018