70 25 87 41

Persondatapolitik for behandling af personoplysninger og samtykkeerklæring

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Formål

2. Kontaktoplysninger

3. Datatyper der indsamles

4. Samtykke og indhentning af persondata

5. Opbevaring og sletning

6. Videregivelse af oplysninger

7. Cookies

7.1 Hvad er cookies?

7.2 Applikationen anvender følgende cookies

8. Dine rettigheder

8.1 Generelt

8.2 Adgang til dine persondata

8.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

8.4 Indsigelse mod opbevaring af data, samt udlevering af data

9. Version

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Formål

Temply, herefter også kaldet “applikationen”, har vedtaget følgende persondatapolitik. Her kan du danne dig et overblik over, hvordan Temply behandler de personoplysninger, der modtages fra dig som enten arbejdstager eller arbejdsgiver, herefter også kaldet bruger. Applikationen er dataansvarlig for disse personoplysninger.


”Personoplysninger” forstås i vores persondatapolitik som al information om en identificeret eller identificerbar person. Det vil altså sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.


Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata, overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.


2. Kontaktoplysninger

Firmanavn: Temply ApS

CVR: 38346598

Adresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København

E-mail: support@temply.com

Telefon: +45 70 25 87 41

Hjemmeside: www.temply.com


Ved spørgsmål, kan applikationen kontaktes via support@temply.com


3. Datatyper der indsamles

Applikationen behandler persondata om den enkelte bruger i forbindelse med udbetaling af løn, mm. Den behandlede persondata, kan omfatte følgende:

• Fulde navn

• Telefonnummer

• Adresse

• E-mailadresse

• Fødselsdato

• Kontooplysninger

• Profilbillede

• Ratings

• Straffeattest, samt hertil relaterede oplysninger

• CPR-nr.


Vi anvender databeskyttelsesforordningens art 6 (1) (b), som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da der er tale om personoplysninger, som er nødvendige at behandle for at opfylde ansættelseskontrakten over for dig.


I forbindelse med udbetaling af løn i det løbende ansættelsesforhold behandler vi oplysninger om dig, herunder bankoplysninger og CPR-nr., når vi videregiver oplysninger til SKAT til brug for skatteindeholdelse. Vi behandler disse oplysninger med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11 og databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), da denne behandling er nødvendig for at overholde vores forpligtelser efter skattelovgivningen.


Herudover behandles yderligere persondata, som den enkelte selv aktivt har givet til applikationen f.eks. yderligere oplysninger, som den registrerede deler via applikationen.


4. Samtykke og indhentning af persondata

Ved sign-up i applikationen giver du samtykke til, at applikationen kan og må indhente og behandle din straffeattest. Formålet er, at kunne informere brugervirksomheden om, hvorvidt straffeattesten er forenelig med kravene til de jobs, du som vikar må søge og få. Hvis brugervirksomheden anmoder om at få din straffeattest tilsendt, vil det altid kun ske med samtykke fra dig.


Ved sign-up, giver du samtykke til, at applikationen må vise din profil og profilbillede på applikationens hjemmeside, samt i anden markedsføring. Formålet er, at brugervirksomheder har mulighed for at sætte ansigt på medarbejdere, se deres profil og danne et indtryk af dem. Herudover er formålet også markedsføring af applikationen.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, uden at det får ansættelsesretlige konsekvenser. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til support@temply.com


5. Opbevaring og sletning

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendig for applikationen. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.


Så snart du beder om at få din profil slettet fra applikationen, vil dine personoplysninger automatisk forsvinde fra systemet.


6. Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med dit ansættelsesforhold videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Offentligt myndigheder, herunder kommuner og SKAT, i forbindelse med udbetaling af løn, refusion af sygedagpenge mv.

• Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med arbejdsrelaterede skader

• Pensionsselskab og sundhedsforsikringsselskab

• Brugervirksomheder, hvor du arbejder (her gælder ikke CPR-nummer og kontooplysninger. Ved eventuel udlevering, vil dette kun ske med samtykke fra dig)

• Tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.


Såfremt applikationen, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer applikationen overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.


7. Cookies

7.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.


Hvis applikationen placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før applikationen placerer cookies på dit udstyr, beder applikationen om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.


7.2 Applikationen anvender følgende for cookies

Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger.


Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.


8. Dine rettigheder

8.1 Generelt

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, har du en række rettigheder.


Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, skal du kontakte Temply på mail: support@temply.com. Herefter vil sagen undersøges, og du vil få svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.


8.2 Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen. Du kan til enhver tid få adgang til, samt se og rette dine oplysninger, ved at gå ind på din profil på applikationen.


Såfremt du anmoder om det, vil Temply give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til applikationen. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.


8.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, applikationen behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til applikationen og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


I visse tilfælde vil applikationen have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.


Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller begrænse anvendelsen heraf, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


8.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod applikationens videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for applikationen, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis applikationen behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


9. Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 7. april 2021