70 25 87 41

Company: Terms and Conditions

Om systemet

Temply är en on demand arbetsmarknadsplattform som hjälper arbetsgivare att snabbt få tillgång till duktiga kvalificerade medarbetare.

Arbetstagarna väljer när och var de vill arbeta och väljer arbeten som matchar deras kompetens och önskemål vilket ger bäst möjlig motivation för medarbetaren.

Systemet hanterar automatiskt all administration - såsom kontrakt, tidregistrering, löner etc. -


Hur det fungerar

Företag anger vad de behöver samt var och när - matchande kandidater meddelas automatiskt och ansöker till jobbet med ett klick om det är intressant. Företaget väljer då den/de de anser vara bäst lämpade för jobbet. Resten sköter vi. Så enkelt är det.

Välkommen till Nordens största on-demand bemanningsplattformen - en 100 % transparent arbetsmarknadsplattform, där du hittar och väljer de bästa möjliga medarbetarna - samtidigt som du betalar marknadens lägsta pris för din extrapersonal.


Avtalsvillkor

Detta avtal ingås mellan ditt företag (nedan kallat Företaget) och Temply AB, org. nr 559353-7474 (nedan kallat Tjänsten), och fungerar som ett användaravtal där Företaget hyr in extrapersonal genom Tjänsten.

Företaget hittar och väljer ut medarbetarna själva, genom Tjänsten, och kommer överens om lön, starttid, varaktighet, arbetstider, arbetsplats, etc., direkt med medarbetarna genom Tjänsten, som avtalas och bekräftas i applikationen.


Timpriser

Företaget är skyldigt att ange och ge medarbetarna laglig ersättning enligt eventuella kollektivavtal, företagsuppgifter eller annat som påverkar lönen hos Företaget.

Om ändringar görs i Företagets lön, inklusive ändringar i eventuella avtal, sedvänjor etc., är du skyldig att korrigera detta i ansökan.

Om Företaget inte har något gällande kollektivavtal ska medarbetarna minst betalas enligt praxis inom de arbetsområde de omfattas av.

Om Företaget anger felaktig betalning har Tjänsten rätt att fakturera mellanskillnaden för att ge medarbetaren.


Avbokning av jobb:

Om du på arbetsdagen får reda på att medarbetaren inte längre behövs uppskattar vi om Företaget så fort som möjligt skickar ett mejl eller ringer och informerar oss.

Om medarbetaren får beskedet att den inte ska arbeta mindre än 2 timmar före jobbets början har medarbetaren rätt att få betalt för en halv arbetsdag, minst på 4 timmar.


Try-and-hire

Företaget kan anställa medarbetare från Tjänsten direkt från Tjänsten genom något av följande sätt:

1. Efter att en medarbetare har arbetat 480 timmar i Företaget genom Tjänsten kan Företaget fritt anställa medarbetaren till Företaget utan kostnad.

2. Om Företaget önskar anställa en medarbetare innan denne utfört 480 arbetstimmar för Företaget kommer Tjänsten att ta ut en rekryteringsavgift motsvarande 1 månadslön för den aktuella medarbetaren.

Avvikelser från detta avtalas individuellt mellan Företaget och Tjänsten.


Tidsregistrering

Arbetade timmar anges av medarbetaren i Tjänsten och godkänns sedan av Företaget i Tjänsten.

Godkända timmar ligger till grund för faktureringen.

Arbetstimmar ska vara godkända eller avvisade senast onsdagen veckan efter att arbetet slutförts. Om inte kommer timmarna automatiskt att godkännas.

Sociala avgifter, semesterersättning och administrationsavgifter fylls automatiskt i Tjänsten och skapar totalpriset för Företaget.

OBS. Alla priser är exkl. MOMS.


Betalningsvillkor

Företaget faktureras varje vecka de använt plattformen för att hitta medarbetare och har en 14 dagars betalningsfrist.

Vid försenad betalning beräknas ränta med 2 % per påbörjad månad från förfallodagen.

Tjänsten kan uppdatera villkoren när som helst.

Om du som Företag har idéer eller feedback för Tjänsten är du varmt välkommen att skicka dem till support@temply.com.

Välkommen till framtidens on-demand arbetsmarknadsplattform.