Vilkår og betingelser for brugervirksomheder

Om systemet

Temply er en on-demand arbejdsmarkedsplatform, som hjælper arbejdsgivere med at få hurtig adgang til de bedst mulige kvalificeret medarbejdere, og arbejdstagere med at få de bedst mulige jobs som passer netop til deres kompetencer og ønsker, så der arbejdes med det man vil, når man vil, hvor man vil - hvilket giver de bedst mulige motiveret medarbejdere.

Systemet håndterer automatisk alt administrativt - såsom kontrakter, timeregistrering, lønudbetaling mm. - så intet administrativt bøvl. Kun arbejdsglæde.


Sådan fungerer det

Arbejdstagere opretter sig med deres profil, inkl. profession de ønsker at arbejde som, hvor der ønsker at arbejde, hvornår de ønsker at arbejder, samt evt. minimumsløn.

Brugervirksomheder angiver hvem der har brug for, hvor og hvornår, og dem af de arbejdstagere som matcher dette bliver automatisk notificere og kan ansøge med 1-klik, og brugervirksomheden vælger den eller de som findes bedst til jobbet. Så simpelt er det.

Velkommen til Danmarks største on-demand bemandings platform - din egen vikar og rekrutterings -app(likation) - en 100% transparent arbejdsmarkedsplatform, hvor du finder og vælger de bedst mulige medarbejdere.


Aftalen vilkår og betingelser

Denne aftale indgås mellem din virksomhed (herefter kaldet Brugervirksomheden) og Temply ApS, CVR 38346598 (herefter kaldet Applikationen), og fungere som en brugervirksomhedsaftale, hvor Brugervirksomheden lejer mandskab ind via Applikationen.

Brugervirksomheden finder, vælger og får selv de medarbejdere denne ønsker via Applikationen, og aftaler løn, starttidspunkt, varighed, arbejdstider, arbejdssted, forlængelse mm., direkte med arbejdstagerne via Applikationen, som aftales og bekræftes i applikationen.


Timelønsater

Som brugervirksomhed, er I forpligtede til at angive og give arbejdstager retmæssig løn, jf. jeres overenskomst, kutyme på virksomheden eller hvad måtte bestemme dennes løn.

Såfremt der sker ændringer i brugervirksomhedens lønforpligtelser, herunder ændringer i evt. lokalaftale, kutymer mm., er i forpligtet til at rette dette i applikationen.

Hvis virksomheden ingen overenskomst har, skal der aflønnes efter gældende overenskomst på det område arbejder er omfattet af: Lager: 3F/Lager. Industri: Industriens overenskomst. Kontor: HK. Bygge & Anlæg: 3F Byg.

Såfremt brugervirksomheden angiver forkert løn, er Applikationen berettiget til at efterfakturere differencen.

Applikationen er medlem af de relevante arbejdsgiverorganisationer, som fx Dansk Industri mm., og følger og skal følge gældende overenskomster, og afholder og betaler automatik alle sociale omkostninger, såsom pension, feriepenge, kompetenceudviklingsfond, fritvalgskonto, søgnehelligdag betaling, sygedagpenge, ATP, G-dage mm.


Timeregistrering og afregning

Timer arbejdet angives af arbejdstager i applikationen, og godkendes af brugervirksomheden i applikationen.

Godkendte timer danner grundlag for fakturering.

Timer skal godkendes eller afvises seneste onsdagen ugen efter arbejdets udførsel. Såfremt de ikke bliver dette, bliver det automatisk godkendt.

Der lægges sociale omkostninger og administration fee på, som det fremgår i applikationen.

Alle priser er excl. moms.

Jobs kan til hver en tid afkortes eller forlænges.

Har brugervirksomheden ved arbejdstagers fremmøde alligevel ikke behov for dennes arbejdskraft, faktureres der for det antal timer, som Applikationen i henhold til den for jobbets gældende overenskomst er forpligtet til at betale medarbejderen.


Try and hire

Fastansættelse af en vikar som er tilknyttet Applikationen kan frittages og dermed fastansættes af Brugervirksomheden på én af nedenstående 2 måder:

1. Efter en vikar har udført 480 arbejdstimer kan kandidaten frit fastansættes af Brugervirksomheden og dermed frittages fra Applikationen.

2. Hvis brugervirksomheden ønsker at fastansætte en vikar, inden vikaren har udført 480 arbejdstimer for Brugervirksomheden, tager Applikationen et rekrutteringsgebyr svarende til 1 månedsløn for den pågældende vikar.

Afvigelser herfra, skal aftales individuelt mellem Brugervirksomheden og Applikationen.


Betalingsbetingelser

Brugervirksomheden faktureres ugentligt, med 8 dages netto betalingsfrist.

I tilfælde af forsinket betaling beregnes rente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

Applikationen kreditforsikrer automatisk brugervirksomheder i kreditforsikringsselskab. Såfremt brugervirksomheden ikke kan godkendes, informeres brugervirksomheden automatisk, og der skal stille sikkerhed på anden vis før denne kan gøre brug af applikationen.


Applikationen kan til hver en tid opdatere Vilkår og betingelser.


Såfremt du som Brugervirksomhed har gode ideer eller feedback til Applikationen, er du meget velkommen til at sende disse til support@temply.com, så den optimale udvikling af systemet sikres.


God arbejdslyst - og velkommen til fremtidens on-demand arbejdsmarkedsplatform.