70 25 87 41

Privacy Policy

1.Temply
även kallad ”Tjänsten", har antagit denna personuppgiftspolicy.
Här ges en överblick över hur Temply behandlar de personuppgifter som erhålls från dig som antingen medarbetare eller arbetsgivare, nedan även kallad användare. Tjänsten är dataansvarig för dessa personuppgifter.

"Personlig information" förstås i vår personuppgiftspolicy som all information om en identifierad eller identifierbar person. Detta innebär all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig.

När vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter följer vi alltid alla relevanta lagbestämmelser.


2. Kontaktinformation

Företagsnamn: Temply AB

Organisationsnummer: 559353-7474

Adress: Östermalmstorg 1, 11142, Stockholm

E-post: support@temply.com

Telefon: +45 70 25 87 41

Webbplats: www.temply.com

Om du har några frågor kontaktas vår kundtjänst via: support@temply.com


3. Vilken typ av data vi samlar in

Tjänsten behandlar personuppgifter om den enskilde användaren i samband med utbetalning av dennes lön m.m. De behandlade personuppgifterna kan innefatta följande:

• Fullständiga namn

• Telefonnummer

• Adress

• E-postadress

• Födelsedatum

• Bankinformation

• Profilbild

• Betyg

• Brottsregister, samt relaterad information

• Personnummer.


Vi använder artikel 6 (1) (b) i dataskyddsförordningen som rättslig grund för att behandla denna information, eftersom det är personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig arbete.

I samband med utbetalning av lön i det aktuella anställningsförhållandet behandlar vi uppgifter om dig, inklusive bankuppgifter och personnummer, när vi vidarebefordrar uppgifterna till vårt partnerföretag Gigapay som betalar ut din lön. För mer information om Gigapays villkor, se: https://gigapay.co/terms/

Gigapay vidarebefodrar uppgifterna till skatteverket för användning vid beskattning av din lön. Vi behandlar denna information på grund av 11 § i dataskyddslagen och artikel 6.1 (c) i dataskyddsförordningen, eftersom denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter enligt skattelagstiftningen.

Dessutom behandlas ytterligare personuppgifter som den enskilde aktivt lämnat under ansökan, t.ex. ytterligare information som den registrerade delar via Tjänsten.