GDPR

1. Formål

1.1 Applikationen modtager og behandler en række oplysninger om dig. Det gør, at Applikationen er dataansvarlige for de oplysninger der modtages fra dig.

Applikationen har vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan Applikationen behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

2.1 Du kan altid kontakte Applikationen på e-mail: support@temply.com, telefon: +45 70 25 87 41, eller via chat på www.temply.com

3. Dataansvarlig

3.1 Temply Aps, CVR nr. 38346598.

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Dataen der behandles omfatter følgende: navn, CVR, telefonnummer, adresse, mailadresse, profilbillede, samt hertil relaterede oplysninger.

4.2 Herudover behandles data som den enkelte selv aktivt har givet til Applikationen f.eks. oplysninger den registrerede selv deler via Applikationen.

5. Samtykke og Applikationens brug af data

5.1 Ved sign-up, giver du samtykke til, at Applikationen må vise min profil og profilbillede på Applikationens hjemmeside, samt i anden markedsføring af Applikationen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til support@temply.com.

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når dataen ikke længere er nødvendige for Applikationen. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Der videregives data oplysninger til følgende modtagere: Tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services.

7.2 Såfremt Applikationen, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Applikationen overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2 Hvis Applikationen placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Applikationen placerer cookies på dit udstyr, beder Applikationen om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Applikationen anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 Applikationen beskytter din data og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Applikationen har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler data. For at undgå datatab tager Applikationen løbende back up af dataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Applikationen underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, skal du kontakte Applikationen, der herefter undersøger, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt.

10.2 Adgang til dine data

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen. Du kan til enhver tid få adgang til dine se og rette dine oplysninger, ved at gå ind på din profil på Applikationen.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, vil Applikationen give dig adgang til de data, der behandles om dig.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Applikationen. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige data rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de data, Applikationen behandler, der er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Applikationen og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Applikationen have en forpligtelse til at slette dine data, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine data eller begrænse anvendelsen heraf, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data.

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Du kan også gøre indsigelse mod Applikationens videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine data.

10.4.2 Du har ret til at modtage de data, du har stillet til rådighed for Applikationen, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Applikationens behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 1. august 2018